Om Fodercentralen

Växtskydd

På bilden syns ett axplock av våra växtskyddsprodukter. Vårt lagersortiment är betydligt större än så. Se nedan.

Shirlan (fungicid), 5 lit

Proline EC 250 (fungicid), 5 lit

Signum (fungicid), 2,5 kg

Amistar (fungicid), 5 lit

Ranman Top (fungicid), 5 lit

Comet Pro (fungicid), 5 lit

Monceren FS 250 (fungicid), 5 lit

Revus (fungicid), 5 lit

Revus Top (fungicid), 5 lit

Roundup Bio (herbicid), 1 lit

Roundup Power Max (herbicid), 10 kg

Jablo (herbicid), 20 lit

Basagran SG (herbicid), 3 kg

Trimmer (herbicid), 100 gr

MCPA 750 (herbicid), 10 lit

Ariane S (herbicid)

Finns i 5 liter och 20 liter

Titus 25DF (herbicid), 100 gr

Gratil 75 WP (herbicid), 120 gr

Select 24 EC + Renol (herbicid), 3 lit

Sencor SC 600 (herbicid), 3 lit

Spotlight Plus (herbicid), 5 lit

Agil 100 EC (herbicid), 5 lit

Starane XL (herbicid), 5 lit

Fenix (herbicid), 5 lit

Event Super (herbicid), 5 lit

Moddus (stråförkortning), 5 lit

Mavrik (insekticid), 1 lit

Teppeki (insekticid), 0,5 kg

Mangannitrat 235 (micronäring), 10 lit

Microcare/Bor 150 (micronäring), 10 lit

Norotec Potatis (micronäring), 10 lit

Norotec Universal (micronäring), 10 lit

Vätmedel, 5 lit

All Clear Extra Rengöring, 5 lit

Skumdämpare, 250 ml

Renol Penetreringsolja, 5 lit

Goltix WG (bär- och fruktodling), 5 kg

Ferro Vital (järnpreparat, golfbanor), 20 lit

Tillagt i kundvagn