Om Fodercentralen

Mjölkkor EDEL färdigfoder

Fodercentralen har tillverkat EDELfoder sedan 90-talet. Det är foder med höga krav på kvalitet – både vad gäller råvaror och näringsinnehåll. Utvecklingen sker enligt den senaste forskningen och i nära samarbete med våra kunder.

Broschyr

EDEL Nova Bete

Är fyllt med långsamma fibrer och håller en hög kvalitet på proteinsammansättningen. Används till försommarbete eller tidigt skördat grovfoder med höga näringsvärden.
Finns i bulk

EDEL Nova Fiber

Foder med hög fiberandel och god proteinsammansättning. Används till tidigt skördat grovfoder med höga näringsvärden eller som grovfoderersättare.
Finns i bulk

EDEL Nova 185

Utgör tillsammans med ditt grovfoder av normal eller hög smältbarhet en mycket bra grund i foderstaten. Komplettera med ett toppfoder till högmjölkarna. EDEL Nova 185 har en hög fibernivå med en mix av olika fiberkvaliteter och en relativt låg stärkelsenivå.
Finns i bulk

EDEL Nova 190

Utgör tillsammans med ditt grovfoder med normal eller låg smältbarhet en bra grund i foderstaten. Komplettera med ett toppfoder till högmjölkarna. EDEL Nova 190 har en hög proteinkvalitet samt en hög stärkelsenivå.
Finns i säck 25 kg, storsäck ca 1000 kg och bulk

EDEL Nova 193

Används till grovfoder med god till medelgod kvalitet. Passar när foderstaten behöver kompletteras med AAT och lågt behov av PBV. Fodret har hög fiberandel och låg stärkelse.
Finns i bulk

EDEL Nova 205

Används som enda kraftfoder till ett grovfoder av normal kvalitet. Beroende av avkastningsnivå kan högmjölkarnas foderstat kompletteras med ett toppfoder.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk

EDEL Nova Pärla Fett 210

Används till grovfoder av normal kvalitet. Kan kompletteras med toppfoder till högmjölkarna. Fetthaltshöjande med god smaklighet.
Finns i bulk

EDEL Nova 215

Foder som kompletterar ett grovfoder med hög smältbarhet. Tillför fibrer och protein av god kvalitet.
Finns i bulk

EDEL Nova 220

Kompletterar ett grovfoder med normal smältbarhet. EDEL Nova 220 tillför fibrer och protein av hög kvalitet.
Finns i bulk

EDEL Nova 225

Kompletterar ett grovfoder med normal till låg smältbarhet. EDEL Nova 225 har en hög halt av protein och lättillgänglig energi. Passar bra till grovfoder med låga proteinvärden och höga fiberhalter som t ex helsädesensilage.
Finns i bulk

EDEL Nova 235

Ett proteinstarkt färdigfoder med högt PBV. Kompletterar sent skördat grovfoder med låga proteinvärden.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk

EDEL Nova 240

Ett proteinstarkt färdigfoder där proteinet till stor del är tillgängligt för vommikroberna. Kompletterar sent skördat grovfoder med låga proteinvärden och högt fiberinnehåll. Passar även till helsädesensilage. Innehåller Urea.
Finns i bulk

Tillagt i kundvagn