Om Fodercentralen

Djurvård/Skadedjur

När de blir som mest besvärliga de små, finns hjälp att få…

Flugmedel Kill-It Insekt

spray 750 ml

Flugmedel Flytrap klisterfälla 8 st/förpackning

Fångar effektivt flugor och andra insekter i stallar och t ex mjölkrum där man vill undvika att använda bekämpningsmedel. Dela arket i mindre bitar för användning i bostäder, kontor etc.

Flugmedel Agita 10 WG, 400 gr

Mot flugor i djurstallar, behandlingsrum, skospiltor och löpargångar. Produkten målas på väggen direkt eller på exempelvis lösa skivor som placeras på lämplig plats där flugorna är besvärande.

Flugmedel Neporex WSG2, 1 kg

Bekämpar effektivt fluglarver i djurstallar och hönshus och på andra ställen där flugor kläcks. Neporex är en s k larvicid som ger en effektiv flugkontroll samtidigt som det är mycket låggiftigt för människor och djur. Neporex dödar endast fluglarverna, vilket gör att effekten märks först efter ett par veckor.

Råttgift mus-/råttfälla + station till råttfälla

liten/stor

Råttgift Selontra hink 3 kg

Högpresterande icke-antikoagulerande rodenticid bete för snabbare kontroll av gnagareangrepp, även i de mest utmanande situationer.

Produktblad

Staldren + spridare

En torrhygienprodukt att använda i stallar och djurproduktion. Den varken angriper eller fräter några ytor. Handskar behöver inte användas vid spridning. Staldren binder fukt, ammoniak och verkar även mot bakterier och svampsporer samt desinficerar.
Finns i säck 25 kg

Produktblad
Tillagt i kundvagn