Om Fodercentralen

Ensileringsmedel

Myrsyra

Finns i dunk 25 lit och IBC container 1000 lit

Propionsyra

KRAV-godkänd
Finns i fat 200 lit, IBC container 1000 lit och för fyllning

Helm Gräs

Finns för fyllning

Produktblad

GrasAAT SX och GrasAAT Plus

Finns för fyllning

KOFA Ultra

Finns i dunk 25 lit, fat 200 lit, IBC container 1000 lit och för fyllning

KOFA LP

Finns för fyllning

Propylenglykol

IBC container, 1000 lit

Biologiska ensileringsmedel

Kofasil FQM
Kofasil S 1,2
Kofasil Duo

 

 

 

Tillagt i kundvagn