Om Fodercentralen

Om oss

AB Västerbottens Fodercentral grundades 1955 av Edolf Tjärnström (1914-2006). Han startade verksamheten i Vännäs men flyttade lite senare till Sandbacka i Umeå. Företaget arbetade i huvudsak med färdiga produkter som köptes från Uddevalla.

1975 sålde Edolf företaget till Bengt Rosén, Bengt Bengtsson och Ingemar Åkers där den sistnämnde under en 20-års period skulle komma att spela en viktig roll för företagets utveckling.

Fabriken invigs
1978 påbörjade dessa tre en byggnation av den nuvarande fabriken längst ut i hamnområdet i Holmsund. Fabriken invigdes i september 1979 och inriktningen var då och är fortfarande att förse norrländskt jordbruk med allt inom foder, växtodling och förnödenheter. Tidigare hade konkurrens ej funnits inom detta geografiska område och prisbilden sänktes genom fabrikens tillkomst till nytta för lantbruket.

Sollebolagen tar över
1982 förändrades ägarbilden då Sollebolagen tog över Bengt Bengtssons och Bengt Roséns andelar. Ingemar Åkers bytte sin andel till aktier i Sollebolagen men fortsatte som VD för Fodercentralen. 1986 köpte Ingemar Åkers tillbaka företaget till 91%. Övriga 9% ägdes av Svenska Foder AB med vilka företaget under en tid hade ett utvecklingsarbete på fodersidan.

Nytt uppköp – dagens ägarbild
1997 tillkom den ägarbild som råder i dag. De båda företagen Forsbecks AB i Skänninge och AB Johan Hansson i Uppsala köpte då företaget till 100%. Företaget har genom dessa nya ägares förtjänst genomgått en rad välbehövliga förbättringar och utbyggnader och under 2007 färdigställdes ett tre år långt investeringprogram som gjort fabriken till en mycket modern anläggning.

Våren 2010
Sedan 2008 har Fodercentralen ett avtal med Yara AB, världens största tillverkare av mineralgödsel. Avtalet gäller lagring, säckning och distribution av skogsgödsel till de norrländska skogarna. Med anledning av detta startade Fodercentralen en nybyggnation av lagerhallar för mineral-gödsel våren 2009 som invigdes officiellt 2010-05-31.

2014
I början av året startades en stor utbyggnad av fabriken för att installera en ytterligare produktionslinje. Syftet med detta var att kunna fördubbla kapaciteten av foderproduktion. I samband med detta byggdes också en värmebehandlingsanläggning för råvaror så att även dessa som levereras ut på gård kan hålla den högsta hygieniska klassen vilket ger trygghet för kunden. Utbyggnaderna av fabrikslokalerna blev klara slutet 2014.

2015
Produktionslinje nr 2 togs i drift i mars månad och kapaciteten för att tillverka foder har därmed fördubblats. Företaget har i och med denna investering tillverkning av alla på marknaden förekommande foder som konventionella, ekologiska, foder innehållande närproducerade råvaror, värmebehandlade proteinmixer och råvaror samt krossad spannmål.

2019
Under året träffades nya avtal om utökad volym för säckning av mineralgödsel. Ytan för Fodercentralens industritomt utökades även delvis med anledning av detta. Fodercentralen förfogar därmed över ett mycket stort område i bästa tänkbara hamnläge och mycket ändamålsenligt för företagets verksamhet.

Företagets målsättning är att fortsätta sin utveckling för att befästa sin ställning som pålitlig partner och leverantör till det norrländska lantbruket. Idén är att finnas där det norrländska lantbruket finns både med tillverkning, ordermottagning och lager.