Om Fodercentralen

Mjölkkor EDEL EKO

Vårt sortiment består av fem färdigfoder och tre toppfoder. Alla foder är mycket väl lämpade att använda både till mjölkkor och till ungnöt. Glöm inte att komplettera med mineralfoder. Välj Dina foder utifrån Din gårds speciella förutsättningar och näringsinnehållet i gårdens fodermedel.

Broschyr

EDEL Tuva EKO

Ett smakligt kalvfoder, erbjuds kalven så tidigt som möjligt och fram till fyra månaders ålder. Ett smakligt kalvfoder, erbjuds kalven så tidigt som möjligt och fram till fyra månaders ålder. Vi har lagt stor vikt vid smakligheten för att stimulera kalvens aptit och vomutveckling.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk

EDEL Emmi EKO

Ett färdigfoder till mjölkkor och ungnöt. Passar bra som enda kraftfoder till ett grovfoder av normal till god kvalitet. Vid låga grovfodervärden komplettera med egna proteinråvaror eller ett toppfoder.
Finns i säck 25 kg och bulk

EDEL Nelli EKO

Ett färdigfoder som utfodras tillsammans med grovfoder med låga till normala näringsvärden. Kan utfodras tillsammans med spannmål vid goda grovfoderkvaliteter.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk

EDEL Alice EKO

Är ett energi- och proteinstarkt färdigfoder med snabb passagehastighet. Passar bra när grovfodret har låga näringsvärden, kombinera med spannmål vid högre grovfoderkvaliteter.
Finns i bulk.

EDEL Ella EKO

Ett färdigfoder anpassat till ungnöt, köttdjur och dikor. Vid låga värden på grovfoder komplettera med ett toppfoder.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk.

EDEL Topp Elton EKO

Ett välbalanserat toppfoder innehållande baljväxter, raps och soja. Det används tillsammans med grovfoder och spannmål.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk.

EDEL Topp Malte EKO

Ett kraftfullt koncentrerat toppfoder som utfodras i små mängder. Används som enda proteinfodermedel tillsammans med grovfoder och spannmål eller tillsammans med gårdens egna proteinråvaror.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk.

EDEL Topp Alex EKO

En högkoncentrerad råvarumix som tillför högvärdigt protein och fett. Utfodras tillsammans med gårdens egna råvaror som spannmål och baljväxter, alternativt ett färdigfoder. Komplettera med mineraler och vitaminer.
Finns i bulk.

Tillagt i kundvagn