Om Fodercentralen

Kalv/Ungnöt

Våra ungnötsfoder har höga krav på råvarusammansättningen och är näringsmässigt anpassade efter ungdjurens speciella behov. Vi använder i största möjliga mån råvaror från lokala entreprenörer, vilket ger oss ett välutvecklat fodersortiment med lokal anknytning.

Broschyr

EDEL Kalv Start

Är ett smakligt kraftfoder som erbjuds kalven från födseln till ca 12 veckors ålder. Råvarusammansättningen i EDEL Kalv Start stimulerar kalvens aptit och vomutveckling och bidrar till att den tidigt kommer igång att äta grovfoder. Passar till både köttraskalvar och rekryteringskalvar.
Finns i säck 25 kg, storsäck ca 1000 kg och bulk.

EDEL Kalv Müsli

Är ett mycket smakligt och skonsamt för den unga kalven. Utfodra EDEL Kalv Müsli till den allra yngsta kalven för att främja en god utveckling av vommen. Den ångkokta spannmålen gör att kalven kan äta större mängder av müslin och ändå behålla en bra mag- och tarmkänsla, vilket gynnar en god och sund tillväxt.
Finns i säck 20 kg

EDEL Ungnöt 138

Ett spannmålsbaserat färdigfoder som med fördel används vid slutgödning av tjurar. EDEL Ungnöt 138 kan även utfodras till växande djur och rekryteringsdjur vid måttlig till normal tillväxt. Då påbörjas utfodringen av EDEL Ungnöt 138 direkt efter Kalv Startsperioden.
Finns i säck 25 kg, storsäck ca 1000 kg och bulk

EDEL Ungnöt 156

Ett färdigfoder med högre andel fiber och en något lägre stärkelsenivå än våra andra färdigfoder till ungnöt. Använd EDEL Ungnöt 156 vid utfodring av rekryteringsdjur eller vid stödutfodring av dikor. EDEL Ungnöt 156 kan även användas som enda kraftfoder då man önskar använda ett foder under hela uppfödningstiden, tillsammans med ett något spädare ensilage, vid normal tillväxt.
Finns i bulk

EDEL Ungnöt 176

Ett färdigfoder framtaget för utfodring av den intensivt uppfödda tjuren tillsammans med fiberrikare grovfoder eller där proteinnivån i grovfodret är låg till normal. EDEL Ungnöt 176 har en högre andel lättlösligt protein i förhållande till totala mängden protein och passar därför inte till en unga tjuren.
Finns i bulk

EDEL Ungnöt 198

Ett protein- och energirikt färdigfoder som är anpassat för intensiv köttdjursuppfödning och uppfödning av mellankalv. Utfodra med fördel kalven med ett av våra kalvfoder t e x EDEL Kalv Müsli för att sedan fasa över till EDEL Ungnöt 198. EDEL Ungnöt 198 utfodras hela perioden fram till slakt.
Finns i bulk

EDEL Ungnötkoncentrat

Utfodras tillsammans med spannmål och bidrar bland annat med protein, mineraler och vitaminer. Generell blandningsrekommendation till rekryteringsdjur är 18% koncentrat och 82% spannmål. Kontakta oss för hjälp med blandningsförhållande anpassade efter dina djur och din gårds specifika foderråvaror.
Finns i bulk

Tillagt i kundvagn