Om Fodercentralen

Spannmål

Den största volymen av spannmål säljs som lösvara i bulk men vi har även ett stort sortiment av spannmålsprodukter i småsäck och storsäck.

Korn

Finns i säck 25 kg 24 säck/pall, storsäck ca 1000 kg och bulk

Vete

Finns i säck 30 kg 30 säck/pall, storsäck ca 1000 kg och bulk

Havre

Finns i säck 25 kg 30 säck/pall, storsäck ca 1000 kg och bulk

Svarthavre

Finns i säck 25 kg, 30 säck/pall

Produktblad

Kornkross

Finns i säck 20 kg 24 säck/pall, storsäck ca 1000 kg och bulk

Havrekross

Finns i säck 20 kg, 21 säck/pall

Fodermajs

Finns i säck 25 kg, 30 säck/pall

Foderärtor

Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall

Grönpellets

Finns i säck 25 kg, 24 säck/pall och storsäck ca 1000 kg

Tillagt i kundvagn