Om Fodercentralen

Utsäde

Läs mer om våra produkter på Scandinavian Seeds hemsida

NIKLAS vithavre

Stabil vitkärnig norrlandshavre som trots sin tidiga mognad innehar en mycket hög avkastningsförmåga. Utmärkt kärnkvalitet och tusenkornvikt. Rymdvikt på en god nivå. Niklas har ett långa strå vilket är en klar fördel vid något torrare förhållanden.
Finns även som EKO.
Finns i säck 25 kg, 30 säck/pall och storsäck 700 kg

AUKUSTI sex-radskorn

Tidig 6-radssort med mycket hög avkastningspotential. Goda stråegenskaper, bra tolerans mot låga pH-värden och ganska bra resistens mot mjöldagg men angrips något av bladfläcksjuka. Har god kärnkvalitet, hög tusenkorn- och hektolitervikt samt genomsnittlig proteinhalt.
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg

MAINIO sex-radskorn

Mycket tidigt 6-rads vårkorn med låg tendens till strå- och axbrytning. Hög avkastning för odling i norra områden. Hög proteinhalt, bra rymdvikt och resistens mot mjöldagg. Med ett något kortare strå.
Finns även som EKO.
Finns i storsäck 800 kg

SEVERI sex-radskorn

Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar även med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!
Finns även som EKO.
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg

SALOME två-radskorn

Det friska, tidigt mognande foderkornet Salome fungerar också som ett ekologiskt alternativ till maltproduktion. Viking Malt som är en av de stora uppköparna i Sverige ser Salome som väl lämpad och frisk och ger därmed sorten grönt ljus. Salome är ett bestockningsvilligt foderkorn med tidig mognad och hög avkastning. Något som ger goda förutsättningar för en säker skörd vid osäkra väderförhållanden.
Finns i storsäck 800 kg

Havre-Ärt 48/52

Finns även som EKO.
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg

Korn-Ärt 48/52

Finns även som EKO.
Finns i storsäck 800 kg

Havre-Korn 50/50

Finns även som EKO.
Finns i storsäck 800 kg

Grönfoderärt ESO

En säker gul foderärt med hög avkastning. Mycket goda stjälkegenskaper i kombination med låg tusenkornvikt.
Finns även som EKO.
Finns i storsäck 900 kg

Grönfoderhavre SYMPHONY

Havresorten till foder och industri med hög och stabil skörd under olika förhållande. Dessutom en hög kärnkvalitet med goda stråegenskaper och stråstyrka. Besitter även en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga samt har en god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.
Finns även som EKO.
Finns i storsäck 700 kg

Vårvete QUARNA

Vårvetet med utmärkt kärnkvalitet och extremt hög proteinhalt. Med sin goda stråstyrka, tidiga mognad och goda odlingsegenskaper som falltal och kärnkvalitet blir Quarna en stark kvalitetshöjare i mjölblandningar och en säker sort för både växtodlaren och kvarnen.
Finns även som EKO.
Finns i storsäck 900 kg

Tillagt i kundvagn