Om Fodercentralen

Utsäde

Läs mer om våra produkter på Scandinavian Seeds hemsida

NIKLAS vithavre

Stabil vitkärnig norrlandshavre som trots sin tidiga mognad innehar en mycket hög avkastningsförmåga. Utmärkt kärnkvalitet och tusenkornvikt. Rymdvikt på en god nivå. Niklas har ett långt strå vilket är en klar fördel vid något torrare förhållanden.
Finns i säck 25 kg, 30 säck/pall och storsäck 700 kg
Finns även som EKO.

MAINIO sex-radskorn

Mycket tidigt 6-rads vårkorn med låg tendens till strå- och axbrytning. Hög avkastning för odling i norra områden. Hög proteinhalt, bra rymdvikt och resistens mot mjöldagg. Med ett något kortare strå.
Finns i säck 30 kg och storsäck 800 kg
Finns även som EKO i storsäck

AUKUSTI sex-radskorn

Har en god avkastning i kombination med tidig mognad. Dessutom uppskattad för sina goda stråegenskaper, långa stabila strå och fina kärnkvaliteter.
Finns som EKO i storsäck

ONERVA sex-radskorn

SEVERI sex-radskorn

Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar även med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg
Finns även som EKO.

KAARLE sex-radskorn

ANNIKA två-radskorn

Ett foderkorn med hög avkastning, medellångt strå och tidigare mognad. Annika har också goda kärnegenskaper som passar för foder med hög stärkelsehalt och god rymdvikt.
Finns i storsäck 800 kg

PROSPECT två-radskorn

Är ett högavkastande maltkorn med medellångt strå och mycket goda stråegenskaper. Stabil och hög avkastning.
Finns i storsäck 800 kg
Finns även som EKO

Havre-Ärt 48/52

Finns även som EKO.
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg

Korn-Ärt 48/52

Finns även som EKO.
Finns i storsäck 800 kg

Vårvete-Vicker 75-25

Finns i storsäck 600 kg

Havre-Korn 50/50

Finns även som EKO.
Finns i storsäck 800 kg

Grönfoderärt Bagoo

Är en frisk gul foderärt med hög avkastning  och medeltidig mognad. Sorten har en längre stjälk med mycket goda stjälkegenskaper. Bagoo har visat goda odlingsresultat och egenskaper i den officiella sortprovningen under flera år.
Finns även som EKO
Finns i storsäck 900 kg

Grönfoderhavre DELFIN

Är en högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. Sorten betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl till både foder och kvarn. En hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet gör Delfin till ett attraktivt alternativ.
Finns även som EKO.
Finns i storsäck 700 kg

Vårvete HELMI

Finns i storsäck

Vårvete ISAKKI

Finns i storsäck

Vårvete QUARNA

Vårvetet med utmärkt kärnkvalitet och extremt hög proteinhalt. Med sin goda stråstyrka, tidiga mognad och goda odlingsegenskaper som falltal och kärnkvalitet blir Quarna en stark kvalitetshöjare i mjölblandningar och en säker sort för både växtodlaren och kvarnen.
Finns även som EKO.
Finns i storsäck 900 kg

Vårvete SIBELIUS

Vårvetet är ett högavkastande kvarnvete med bra motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna. Sibelius har bra bakningsegenskaper som gör den intressant för kvarnen en kärnkvalitet på topp, hög rymdvikt och ett högt falltal och proteinhalt. Dessutom ett stabilt strå med god stråstyrka och kortare strålängd med medeltidig mognad.
Finns även som EKO
Finns i storsäck 900 kg

Tillagt i kundvagn