Om Fodercentralen

Utsäde

NIKLAS vithavre

Stabil vitkärnig norrlandshavre som trots sin tidiga mognad innehar en mycket hög avkastningsförmåga. Utmärkt kärnkvalitet och tusenkornvikt. Rymdvikt på en god nivå. Niklas har ett långa strå vilket är en klar fördel vid något torrare förhållanden.
Finns även som EKO.
Finns i säck 25 kg, 30 säck/pall och storsäck 700 kg

Produktblad

AUKUSTI sex-radskorn

Tidig 6-radssort med mycket hög avkastningspotential. Goda stråegenskaper, bra tolerans mot låga pH-värden och ganska bra resistens mot mjöldagg men angrips något av bladfläcksjuka. Har god kärnkvalitet, hög tusenkorn- och hektolitervikt samt genomsnittlig proteinhalt.
Finns även som EKO.
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg

Produktblad

SEVERI sex-radskorn

Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar även med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!
Finns även som EKO.
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg

Produktblad

SALOME två-radskorn

Det friska, tidigt mognande foderkornet Salome fungerar också som ett ekologiskt alternativ till maltproduktion. Viking Malt som är en av de stora uppköparna i Sverige ser Salome som väl lämpad och frisk och ger därmed sorten grönt ljus. Salome är ett bestockningsvilligt foderkorn med tidig mognad och hög avkastning. Något som ger goda förutsättningar för en säker skörd vid osäkra väderförhållanden.
Finns även som EKO.
Finns i storsäck 800 kg

Produktblad

Havre-Ärt 48/52

Finns även som EKO.
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg

Vårvete-Ärt 48/52

Finns även som EKO.
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg

Korn-Ärt 48/52

Finns även som EKO.
Finns i storsäck 800 kg

Havre-Korn 50/50

Finns även som EKO.
Finns i storsäck 800 kg

Grönfoderärt ESO

En säker gul foderärt med hög avkastning. Mycket goda stjälkegenskaper i kombination med låg tusenkornvikt.
Finns även som EKO.
Finns i storsäck 900 kg

Produktblad

Vårvete QUARNA

Vårvetet med utmärkt kärnkvalitet och extremt hög proteinhalt. Med sin goda stråstyrka, tidiga mognad och goda odlingsegenskaper som falltal och kärnkvalitet blir Quarna en stark kvalitetshöjare i mjölblandningar och en säker sort för både växtodlaren och kvarnen.
Finns även som EKO.
Finns i storsäck 900 kg

Vårvete ORYX

Mycket hög avkastningspotential i hela Sverige och något mer utmärkande i Mellansverige. Goda kärnegenskaper och en hög tusenkornvikt.
Finns även som EKO.
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 900 kg

Grönfoderhavre SYMPHONY

Havresorten till foder och industri med hög och stabil skörd under olika förhållande. Dessutom en hög kärnkvalitet med goda stråegenskaper och stråstyrka. Besitter även en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga samt har en god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.
Finns även som EKO.
Finns i storsäck 700 kg

Produktblad
Tillagt i kundvagn