Sträckfilm Rani 500, 25 my 1800m

vit med kartong
24 st/pall