Sträckfilm Rani 500, 25 my 1800m

vit med kartong
32 st/pall