Solrosfrö stimmigt

Det strimmiga fröet gör att fåglarna äter mer frö och uppehåller sig då mer vid våra fågelbord vilket upplevs som positivt.
Finns i säck 20 kg