SEVERI sex-radskorn EKO

Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg