SALOME två-radskorn

Det friska, tidigt mognande foderkornet Salome fungerar också som ett ekologiskt alternativ till maltproduktion. Viking Malt som är en av de stora uppköparna i Sverige ser Salome som väl lämpad och frisk och ger därmed sorten grönt ljus. Salome är ett bestockningsvilligt foderkorn med tidig mognad och hög avkastning. Något som ger goda förutsättningar för en säker skörd vid osäkra väderförhållanden.
Finns i storsäck 800 kg