PROSPECT två-radskorn

Är ett högavkastande maltkorn med medellångt strå och mycket goda stråegenskaper. Stabil och hög avkastning.
Finns i storsäck 800 kg
Finns även som EKO