Profilblandning 70/15/15

timotej, ängssvingel, rödklöver
Finns i säck 20 kg