Jermin PickBlock

Är ett mineraltillskott till fjäderfä. Tillfredsställer hönsens naturliga beteenden och lindrar stress. Mineralhalten kompletterar benbildning och fjäderdräktens kvalitet.
Finns i balja 10 kg och 4 x 5 kg:s block