MAINIO sex-radskorn

Mycket tidigt 6-rads vårkorn med låg tendens till strå- och axbrytning. Hög avkastning för odling i norra områden. Hög proteinhalt, bra rymdvikt och resistens mot mjöldagg. Med ett något kortare strå.
Finns även som EKO.
Finns i storsäck 800 kg