Magnum 12 Granul-GH(Magprill)

Finns i storsäck 600 kg