Jordbrukskalk, Omya Calciprill granulerad

Omya Calciprill finns i storsäck 600 kg