Havre-Korn 50/50

Finns även som EKO.
Finns i storsäck 800 kg