GEV Allround Bete EKO

timotej, ängssvingel, ängsgröe, engelskt rajgräs, vitklöver
Finns i säck 20 kg