Foderkalk

Finns i säck 15 kg, 945 kg/pall och storsäck 1000 kg