Flugmedel Neporex WSG2, 1 kg

Bekämpar effektivt fluglarver i djurstallar och hönshus och på andra ställen där flugor kläcks. Neporex är en s k larvicid som ger en effektiv flugkontroll samtidigt som det är mycket låggiftigt för människor och djur. Neporex dödar endast fluglarverna, vilket gör att effekten märks först efter ett par veckor.