FC Häst Standard

Är avsett att utfodras tillsammans med grovfoder och friskt vatten till hästar med normala behov.
Finns i säck 25 kg och bulk