EDEL Ungnöt 176

Ett färdigfoder framtaget för utfodring av den intensivt uppfödda tjuren tillsammans med fiberrikare grovfoder eller där proteinnivån i grovfodret är låg till normal. EDEL Ungnöt 176 har en högre andel lättlösligt protein i förhållande till totala mängden protein och passar därför inte till en unga tjuren.
Finns i bulk