EDEL Tuva EKO

Ett smakligt kalvfoder, erbjuds kalven så tidigt som möjligt och fram till fyra månaders ålder. Ett smakligt kalvfoder, erbjuds kalven så tidigt som möjligt och fram till fyra månaders ålder. Vi har lagt stor vikt vid smakligheten för att stimulera kalvens aptit och vomutveckling.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk