EDEL Topp Malte EKO

Ett kraftfullt koncentrerat toppfoder som utfodras i små mängder. Används som enda proteinfodermedel tillsammans med grovfoder och spannmål eller tillsammans med gårdens egna proteinråvaror.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk.