EDEL Slaktgrisfoder

Är vårt enhetsfoder som går att använda som enda foder under hela slaktgrisperioden. Utfodras torrt eller i vattenbaserade blötfoder.
Finns i säck 25 kg, storsäck ca 1000 kg och bulk