EDEL Nova 235

Ett proteinstarkt färdigfoder med högt PBV. Kompletterar sent skördat grovfoder med låga proteinvärden.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk