EDEL Nova 205

Används som enda kraftfoder till ett grovfoder av normal kvalitet. Beroende av avkastningsnivå kan högmjölkarnas foderstat kompletteras med ett toppfoder.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk