EDEL Nöt koncentrat

För kor och ungdjur. Utfodras tillsammans med spannmål och grovfoder.
Finns i säck 25 kg