EDEL Nelli EKO

Ett färdigfoder som utfodras tillsammans med grovfoder med låga till normala näringsvärden. Kan utfodras tillsammans med spannmål vid goda grovfoderkvaliteter.
Finns i storsäck ca 1000 kg och bulk