EDEL Kyckling Tillväxt

Används efter ca 6 veckors ålder fram till värpstarten. Kyckling Tillväxt är anpassat för att ge en jämn och säker tillväxt och därmed en stabil grund för förändringar vid könsmognaden samt den kommande värpperioden.
Finns i säck 20 kg