EDEL Kalv Start

Är ett smakligt kraftfoder som erbjuds kalven från födseln till ca 12 veckors ålder. Råvarusammansättningen i EDEL Kalv Start stimulerar kalvens aptit och vomutveckling och bidrar till att den tidigt kommer igång att äta grovfoder. Passar till både köttraskalvar och rekryteringskalvar.
Finns i säck 25 kg, storsäck ca 1000 kg och bulk.