EDEL Kalv Müsli

Är ett mycket smakligt och skonsamt för den unga kalven. Utfodra EDEL Kalv Müsli till den allra yngsta kalven för att främja en god utveckling av vommen. Den ångkokta spannmålen gör att kalven kan äta större mängder av müslin och ändå behålla en bra mag- och tarmkänsla, vilket gynnar en god och sund tillväxt.
Finns i säck 20 kg