EDEL Fufo Topp 445

Är en proteinstarkt mix med hög smältbarhet. Används framförallt i foderstater med helsädesensilage eller sent skördat ensilage. Komplettera med spannmål, mineraler, vitaminer och grovfoder.
Finns i bulk