EDEL Får

Ett färdigfoder som tillsammans med grovfoder ger dina får all den näring de behöver. Vid små färdigfodergivor, komplettera med mineralfoder. EDEL Får utfodras till tackor, lamm och baggar. Tackor har ett mycket skiftande näringsbehov under fåråret. Från ett ganska lågt underhållsbehov under sintid och lågdräktighet till nästan det tredubbla under digivningen. Börja tillskottsutfodra tackorna senast 8 veckor innan lamning med 0,3-0,5 kg per dag. Under digivningen ökas givan till 0,5-1,0 kg per dag beroende av antalet lamm. Lamm rekommenderas ha fri tillgång fram till 12 veckors ålder. Lamm utfodras lämpligast i lammkammare.
Finns i säck 25 kg och bulk