EDEL Champ ÅS

Ett energirikt foder som passar den högpresterande hästen som även har ett ökat proteinbehov. EDEL Champ ÅS är
framtaget efter våra kunders önskemål för att matcha elithästarnas höga krav på fodrets råvaruinnehåll och
sammansättning. EDEL Champ Ås innehåller därför enbart högkvalitativa råvaror och är noggrant balanserad med
avseende på fett och protein. Dessutom innehåller EDEL Champ ÅS en hög andel vitaminer och mineraler för att
verkligen tillgodose hästens ökande behov. EDEL Champ Ås kan utfodras till alla typer av hästar när grovfodret
innehåller låga energi- och proteinvärden.
Finns i bulk