Diamond V, jästkultur

Finns i säck 25 kg, 25 st/pall