Crystalyx Booster

Ger 10-15 % högre grovfoderintag! Ett näringstillskott som fungerar som en ”grovfoderbooster” så djuren äter mer grovfoder. Crystalyx Booster ger i praktiska försök 10-15 % högre grovfoderintag. Tillgången på socker i små mängder ökar mikrobmassan i vommen vilket gör att djuren kan öka konsumtionen och smälta fodret bättre. Produkten innehåller kokad melass och är idealisk för ungdjur och köttdjur året om samt för mjölkkor och digivade kor på bete.
Balja 22,5 kg och 80 kg. 44 st/pall resp. 12 st/pall