Adesan-Granulat

Täcker djurens behov av A-, D- och E- vitamin. Dessa tre vitaminer är viktiga för djurets tillväxt, kött- och mjölkproduktion samt stärker djurets immunförsvar.Vid gårdskomponerade fodermedel kan vitaminvärdena variera och Adesangranulat kan säkerställa en bra nivå av vitaminer.
Finns i säck 25 kg, 30 st/pall