Vårvete-Ärt 48/52

Finns även som EKO
Finns i storsäck 900 kg