SEVERI sex-radskorn

Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar även med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!
Finns även som EKO.
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg