Kofasil Ultra

Finns i dunk 25 lit, fat 200 lit, IBC container 1000 lit och för fyllning