Vägsalt, Kalciumklorid

Spridningstips: Första spridningen sker på våren med 0,3-0,4 kg/m². Efterbehandling doseras med 0,2  kg/m² dvs 1 ton/km vid 5 meters vägbredd.
Finns i säck 25 kg, 42 säck/pall och storsäck 1000 kg