Jordnötter

Jordnötter är fettrikt och populär föda för grönfinkar, mesar, sparvar, nötväckor, gröngölingar och siskor – helt enkellt till många fåglar.
Finns i hink ca 3 kg