EDEL Harmoni Fågel-Mix Pk

Ett koncentrat avsett att utfodras tillsammans med spannmål som vete/korn/rågvete/havre (företrädesvis vete) och foderkalk alt. snäckskal, främst till ekologiska djur. Fodret innehåller 92 % KRAV-andel med jordbruksursprung per kg ts exklusive mineraler och vitaminer. Fodret är certifierat i enlighet med KRAV:s regler och får användas i ekologisk produktion. Till värpande fjäderfä utfodras alltid snäckskal i fri tillgång. HARMONI Fågel/Mix kan även användas som koncentrat till ekologiskt grisfoder.
Finns i säck 20 kg