Härdigt Bete

timotej, ängssvingel, engelskt rajgräs, vitklöver
Finns i säck 20 kg