GEB Havre-Ärt 48/52

Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg