FC Häst Avel

Är avsett att utfodras tillsammans med grovfoder och friskt vatten främst till unghästar, dräktiga och digivande ston samt andra hästar med behov av mer protein.
Finns i säck 25 kg och bulk